Norsk Eurasierklubb Årsmøte 2019

Dato for årsmøtet 2019 blir søndag 24.03.2019 Vi minner om siste frist for å sende inn saker til årsmøtet og forslag på kandidater til Hovedstyret som er midnatt 31.12.2018! Forslag på saker må merkes med «Årsmøtet 2019» og sendes til post@eurasierklubben.no Forslag til kandidater på valg til Hovedstyre i NEK må også sendes inn snarest og senest innen […]

Informasjon om valg 08.12.2018

Ekstraordinært årsmøte 4 2018 ble gjennomført igår, 08.12.2018.  Protokoll vil publiseres så snart den er ferdig og signert.  Det var totalt 20 fremmøtte og 48 godkjente forhåndsstemmer. Styret vil takke alle som møtte opp og sendte inn forhåndsstemmer, med et så stort engasjement blant våre medlemmer ser vi positivt på fremtiden.  Inntil videre kan vi […]

Lokalavdeling Østland

Vi minner om frist for innsending av saker og forslag til kandidater for styreverv i NEK Lokalavdeling Østland til årsmøtet i 2019. Husk å sende inn dine forslag på kandidater og saker innen fristen den 30. november.  Forslag til kandidater sendes til:  valg@eurasierklubben.no Saker til årsmøtet sendes til: lokalavdeling@eurasierklubben.no   VALG: Følgende verv står på […]

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med valg på nye medlemmer

Kjære medlemmer!   Det må velges inn 3 nye medlemmer og vara til klubbens styre og vi sender derfor nå ut innkalling til ekstraordinært årsmøte.    Det som skal velges er følgende:    2 Styremedlem for 1 år (blir sittende til årsmøte 2019) 1 Styremedlem for 2 år (blir sittende til årsmøte 2020) 1 Varamedlem […]