LOKALAVDELING ØSTLAND

Frist for innsending av saker og forslag til kandidater for styreverv i NEK Lokalavdeling Østland til årsmøtet i 2019. Husk å sende inn dine forslag på kandidater og saker innen fristen den 30. november. Forslag til kandidater sendes til: valg@eurasierklubben.no Saker til årsmøtet sendes til: lokalavdeling@eurasierklubben.no VALG: Følgende verv står på valg: – Leder (for […]

Eurasierspesialen 2019

Eurasierspesialen 2019 – reservasjoner står til 15 juni ! Klubben har reservert hytter og campingplasser i forbindelse med Eurasierspesialen 2019, helgen 09- 11 august 2019. Reservasjonen går ut 15.juni 2019 og ønsker du å sikre deg overnatting denne helgen kan du gjøre det ved å oppgi Norsk Eurasierklubb når du bestiller. Reservasjonene er gjort for […]

Ekstraordinært årsmøte 12.mai

Interimstyre sendte ut innkalling den 28.04.2019 til ekstraordinært årsmøte som avholdes den 12.mai 2019, kl 1300 på Gardermoen flysamling, og den 06. mai 2019 presentasjon av kandidater og stemmeseddel. Dersom du mot formodning ikke har mottatt dette, send oss en mail på post@eurasierklubben.no. Dersom du ikke har anledning til å delta på ekstraordinært årsmøte 12.mai […]

Ekstraordinært årsmøte søndag 12. mai

Dato for ekstraordinært årsmøte blir søndag 12. mai 2019 kl. 13:00. En viktig på sak på møtet er valg av kandidater til styret i klubben, samt vararevisor. Dato for ekstraordinært årsmøte blir søndag 12. mai 2019 kl. 13:00. En viktig på sak på møtet er valg av kandidater til styret i klubben, samt vararevisor. Vervene […]

Protokoller

Protokoller fra årsmøtet i avdeling Østland og fra interimstyrets første styremøte er lagt ut på hjemmesiden. Vi oppdaterer også hjemmesiden straks protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet foreligger. Styremøteprotokoller og årsmøteprotokoll for NEK legges ut under “Dokumenter”. Protokollen fra lokalavdelingen Østland legges på undersiden for Østland.