Info fra interimstyret vedrørende hjemmesiden

Vi opplyser om at klubbens hjemmeside dessverre ikke er helt oppdatert på alle områder. Dette skyldes at klubben p.t. ikke har et beslutningsdyktig styre eller webmaster, men drives av et interimstyre frem til ekstraordinært årsmøte 12. mai. Interimstyret har ikke kapasitet til å foreta alle oppdateringer, kun til å legge ut nødvendig informasjon knyttet til […]

Protokoller

Protokoller fra årsmøtet i avdeling Østland og fra interimstyrets første styremøte er lagt ut på hjemmesiden. Vi oppdaterer også hjemmesiden straks protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet foreligger. Styremøteprotokoller og årsmøteprotokoll for NEK legges ut under “Dokumenter”. Protokollen fra lokalavdelingen Østland legges på undersiden for Østland.