Hjelp oss å hjelpe

Har du Eurasier og er ennå ikke medlem i Norsk Eurasierkklubb, kan du støtte NKK og klubben gjennom å melde deg inn i Norsk Eurasierklubb.Kr 230 av medlemskontingenten går direkte til Norsk Kennel Klub.Norsk Eurasierklubb donerer kr 200,- av sin andel av kontingenten pr nye medlemmer fra 01.05.20 til 31.08.20.Totalt tilskudd til NKK blir da […]

Vålerbanen 2020

Verden er nå inne i en pandemi av koronavirus og det råder stor usikkerhet rundt varigheten av denne. Styret i Norsk Eurasierklubb har gjort en grundig vurdering av våre arrangementer i 2020, og muligheten for avvikling av disse. Helsedirektoratet har foreløpig et forbud mot å arrangere større tilstelninger fram til 13.april 2020, men vi må […]

Avlysning

Ordinært Årsmøte Norsk Eurasierklubb ogEkstraordinært Årsmøte Lokalavdeling Østlandet 21 mars 2020 Kjære medlemmer I forbindelse med pågående pandemi av Koronaviruset vil styret i Norsk Eurasierklubb forholde seg til de råd og retningslinjer som gis av offentlige myndigheter og NKK.Dette innebærer at varslet årsmøte for Norsk Eurasierklubb og ekstraordinært årsmøte for lokalavdeling Østland avlyses, og på […]

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte Lokalavdeling Østlandet

Lokalavdelingen ble stiftet 10.04.2014 og har som formål: § 1-2 Formål«Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østlandet har som eneste formål å arrangere Norsk Eurasierklubb sitt årlige arrangement samt Norsk Eurasierspesial i samarbeid med Norsk Eurasierklubb» Ved lokalavdelingens ordinære Årsmøte avholdt 30.01.2020, var det ingen kandidater på valg og sittende styre stilte ikke til gjenvalg og resterende trakk […]

Informasjon om årsmøtet 2019

Møtet finner sted 21. mars 2020 kl. 12:00 i NKK`s lokaler på Holmlia.Adresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo Frist for innsendelse av årsmøtesaker er 08.02.20Sendes til post@eurasierklubben.no Frist for innsendelse av kandidater til valget er 08.02.20Sendes til valg@eurasierklubben.no Følgende poster står på valg: – Styreleder (2 år) – Styremedlem (2 år) – Varamedlem (2 år) – Revisor (1 […]