Avlyst årsmøte

Da flere medlemmer har etterlyst årsaken til at jeg valgte å avlyse årsmøtet, vil jeg komme med følgende kunngjøring.

Det var flere årsaker til at jeg valgte å avlyse årsmøtet.

Regnskapet er ferdig men revisjonsrapporten er ikke ferdig.

Revisorene uttalte følgende: Ut i fra de listene vi har mottatt har vi kun fått kontrollert at inngående og utgående saldo på bankkono stemmer med de bilagene som er ført på hovedbokkonto for bank. Vi har ikke kunne kontrollere at motpostene er ført på riktige konti, da vi ikke har hatt tilgang til kassadagbok/trans.lister for de enkelte konti.
C. Rismoen og H. Lindstad.

Det manglet m.a.o. papirer som jeg i løpet av helgen har klart å fått i hende. Nå er regnskapet avlevert til nok en revisor og jeg håper det er klart om kort tid.

Dette kunne jeg ha stått fram og fortalt dere på årsmøtet men hovedårsaken til at jeg valgte å avlyse årsmøtet var først og fremst at jeg følte at jeg hadde liten oversikt. Denne følelsen må jeg kunne kjenne på selv uten kritikk. Jeg har brukt hele helgen til å sette meg inn i saker og ting for så omfattende er denne klubben at jeg trengte denne helgen til å finne ut av ting. Jeg ønsker ikke å legge skylden på noen, men jeg følte da og føler enda sterkere nå at det er mye å ta tak i. Dette vil bli mye jobb fremover og jeg må tenke over en dag eller to om jeg ønsker å fortsette med å rydde opp.

Med vennlig hilsen
Per Oskar Urdahl
fung. leder