Avls- og helseutvalget søker nye medlemmer

I forbindelse med at to medlemmer av avls- og helseutvalget velger å gå ut av sine verv søker vi to nye medlemmer til avls- og helseutvalget i Norsk Eurasierklubb.

Avls- og helseutvalget er et rådgivende organ og fungerer som styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase-, helse- og avlsspørsmål. Avls- og helseutvalget driver med informasjon og rådgivning for at rasearbeidet på best mulig måte oppfyller Norsk Eurasierklubbs avlsmål om å avle hunder som er: Psykisk og fysisk friske, mest mulig fri for alvorlige sykdommer, eksteriørmessig akseptable og med lav grad av innavl. Det årlige oppdrettermøtet, et møte for alle oppdretterne i Norge hvor blant annet rasens helse diskuteres, blir også arrangert av avls- og helseutvalget.

Er du engasjert og kunne tenke deg å jobbe for rasens beste i avls- og helseutvalget? Send en mail til post@eurasierklubben.no innen 6. november og fortell om deg selv og hva du kan bidra med.

Norsk Eurasierklubb vil samtidig få rette en stor takk til Linda Kjerland og Anita Gundeid som trer ut av sine verv, for deres uvurderlige innsats og engasjement i avls- og helseutvalget!