Hannhunder

Eurasieren er en relativt ung rase, og det har vært få individer som har vært brukt i avl. De siste årene har rasen blitt veldig populær, så avlsjobben blir kjempeviktig for at rasen holder seg frisk.

Lurer du på om din hannhund kan brukes i avl? Det er viktig å vite hvilke retningslinjer Norsk Eurasierklubb har for dette. Hunden din skal:

 • Være registrert i NKK når du bor i Norge, eller være registrert i ditt lands FCI godkjente kennelklubb
 • Være fylt 2 år
 • HD status skal være A eller B
 • AA status skal være fri: 0/0
 • Patella status fri: 0/0
 • Entropium/ ektropium – ikke påvist ved øyelysning (ikke det samme som vanlig øyelokkundersøkelse)
 • Distichiasis – påvist/ ikke påvist ved øyelysning (ikke det samme som vanlig øyelokksundersøkelse)
 • Ha oppnått minst én kvalitetspremiering Excellent (rød sløyfe) eller Very Good (blå sløyfe) fra utstilling etter fylte 15 måneder

Hunden må øyelyses ved bruk i avl for første gang etter 28.02.14. For hunder som er brukt i avl før, er en øyelokksundersøkelse nok.

Dette er minimumskrav.

Det er også ønskelig med mer utfyllende informasjon som høyde, jaktinstinkt, karakter o.l samt andre helseresultater hunden har tatt. (f.eks blodtester)

En hannhund skal tas ut av avl i Norge etter å ha hatt 5 kull. Dette er viktig for å unngå at det spres for mye av det samme genetiske materialet. Ideelt sett avventer man helseresultatene av valpene av de to første kullene, før hannhunden blir brukt igjen. På denne måten kan det oppdages om en hannhund  gir videre uønskede egenskaper.

Ta kontakt med Avlsrådet om du har spørsmål. Vi forklarer gjerne alt rundt helseresultater og hvor du finner de nødvendige skjemaene slik at din hannhund kan bli godkjent for avl.

Husk at du som hannhundeier har minst like mye ansvar for valpene som tispeeier. Du har rett til å sette krav og stille spørsmål til tispeeier. Det er også din rett å si nei om du føler at det er noe feil. Halvparten av genene til valpene er fra din hannhund, så vi forventer at begge parter tar ansvar.

Oppfyller din hannhund kriteriene? Send infoen til avl@eurasierklubben.no.

Om du vil ha hunden din på hannhundlisten, trenger vi et bilde av hunden din sett fra siden og rett forfra slik at hele kroppen kommer med. Hunden bør stå så naturlig som mulig på bildene slik at vinkler o.l kommer frem.

Eksempel på bilder som sendes til Avlsrådet:

leo1princeleo_fullfig19323

Informasjon som sendes til Avlsrådet:

 • Navn på hund
 • Registreringsnummer
 • Fødselsdato
 • Helse: Status på HD/AD, Patella, Øyelysning. Evt gjennomføring av mentaltest eller K-test.
 • Titler
 • Mer info: evt hjemmeside/blogg