Årsmøte 2022

Årsmøte for 2022 avholdes som et digitalt årsmøte (på samme måte som for 2021) Invitasjon blir sendt ut etter nyttår Forslag til årsmøtesaker må meldes inn til styret senest 31.01.2022 Sendes til: post@eurasierklubben.no Vennligst skriv «Forslag Årsmøtesaker» i emnefeltet. Forslag til kandidater må sendes snarest mulig til valgkomiteen og senest 31.01.2022 Sendes til: valg@eurasierklubben.no Kandidater […]

Klubbens nye styre

Det ble avholdt årsmøte 31.03.2022Alle kandidatene ble stemt inn og klubben har nå et fulltallig styre. Styret består nå av: Styreleder (2år, 2022): Veronica Morris Bakke Nestleder (2år, 2021): Geir Nysæther Medlem (2år, 2021): Ronny Mo Medlem (2år, 2021): Gunn Bremvåg Medlem (1år, 2022): Henriette Ingvaldsen Varamedlem (1år, 2021): Silje Bjerga Sundli Årsmøteprotokollen ligger her: […]