Informasjon fra styret

Styret må dessverre meddele at medlem av valgkomiteen, Anita Forberg Steen, har trukket seg fra valgkomiteen med umiddelbar virkning, i etterkant av Ekstraordinært årsmøte 13.10.2018. Vi har vært i kontakt med NKK’s juridiske avdeling i forhold til denne situasjonen og hva som må gjøres i forkant av nytt valg. Valgkomiteen er ikke beslutningsdyktig til å […]

Innkalling til ekstraordinært årsmøte med valg på nye medlemmer

Kjære medlemmer!   Det må velges inn 3 nye medlemmer og vara til klubbens styre og vi sender derfor nå ut innkalling til ekstraordinært årsmøte.    Det som skal velges er følgende:    2 Styremedlem for 1 år (blir sittende til årsmøte 2019) 1 Styremedlem for 2 år (blir sittende til årsmøte 2020) 1 Varamedlem […]

Informasjon fra styret

Kjære alle medlemmer,   Som sikkert mange av dere har fått med dere, har styrets leder, nestleder, kasserer og varamedlem valgt å trekke seg fra sine verv med umiddelbar virkning.   I denne forbindelse ønsker styrets to gjenværende medlemmer, Ann-Vigdis Strand og Silje Einarsen, å informere om hva som blir veien videre for klubben.   […]

Norsk Eurasierklubb trenger flere medlemmer i ulike verv!

Avls – og helseutvalget trenger 1 medlem og 1 varamedlem ? – Er du engasjert og kunne tenke deg å jobbe for rasens beste? – Har du gode kunnskaper om rasen og interesse for avls- og helsetematikk? – Behersker du data og har stor interesse for forskning og statistikk? Send mail til post@eurasierklubben.no Frist omgående! […]