Klubbens nye styre

Det ble avholdt årsmøte 27.03.2021Alle kandidatene ble stemt inn og klubben har nå et fulltallig styre. Styret består nå av: Leder: Marte M. Lie Graasvold Nestleder: Geir Nysæther Medlem: Ronny Mo Medlem: Gunn Bremvåg Medlem: Karoline D. Stoa Varamedlem: Silje Bjerga Sundli Årsmøteprotokollen ligger her: Signert-årsmøteprotokoll-2020.pdf (eurasierklubben.no)

Nek-nytt

Nek-NyttVi søker nå etter flere til redaksjonen i NEK-Nytt. Lider du av skrivekløe og har en drøm om journalistyrke, er du flink til grafisk design, eller er det andre måter du kan bidra på for å sikre at klubbens medlemsblad blir godt mottatt av leserne og de ser fram til neste utgave?Da sender du styret […]

Kunne du tenke deg å være distriktskontakt?

Klubben er nasjonal med medlemmer i hele landet! I den sammenheng søker vi engasjerte medlemmer som kan være distriktskontakter. Å være distriktskontakt betyr i utgangspunktet ikke mye mer enn å være kontaktperson lokalt for medlemmer, potensielle medlemmer og interesserte i rasen. I tillegg kan det etter hvert bli aktuelt å hjelpe styret med praktisk gjennomføring […]