Årsmøte Lokalavdeling Østland

Vi minner alle medlemmer av Lokalavdeling Østland om at fristen for å sende inn saker til årsmøtet 2019 og kandidater til valg er utsatt til 31.12.2018 ved midnatt.

Lokalavdelingens årsmøte vil finne sted på Kløfta Velhus onsdag 30. januar 2019 kl. 19.00.

Hele styret har trukket seg og det skal derfor velges inn ny leder og 5 styremedlemmer. Forslag til kandidater sendes inn til valg@eurasierklubben.no (husk at foreslåtte kandidater må ha takket ja til å stille til valg før du sender inn forslag).

Saker som dere ønsker tatt opp på årsmøtet må sendest inn til e-post: lokalavdeling@eurasierklubben.no og merkes med “Saker til årsmøtet 2019”.