Årsmøte avholdt 18.mars 2018

Norsk Eurasierklubb avholdt sitt årsmøte 18.mars 2018.

Det nye styret består av:
Leder: Kristian Folkedal (nyvalgt)
Nestleder: Per Oscar Urdahl
Styremedlem: Silje Einarsen
Kasserer: Kim Tilley
Nytt styremedlem og varamedlem ble ikke valgt*
* Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte med nytt valg til disse postene.
Mer info om dette vil komme.

Valgkomite:
Leder: Geir Heggelund
Medlem: Anita Forberg Steen
Medlem: Jitka Strnadova
Vara: Trine Torsveen

Styret vil rette en stor takk til Maria Beluga, Synne Brock Almqvist og Beate Aurbekkholen for sin flotte innsats i styret ?
Protokoll fra årsmøte vil bli lagt ut på vår hjemmeside når det foreligger.