Årsmøte 2022

Årsmøte for 2022 avholdes som et digitalt årsmøte (på samme måte som for 2021)

Invitasjon blir sendt ut etter nyttår

Forslag til årsmøtesaker må meldes inn til styret senest 31.01.2022

Sendes til: post@eurasierklubben.no

Vennligst skriv «Forslag Årsmøtesaker» i emnefeltet.

Forslag til kandidater må sendes snarest mulig til valgkomiteen og senest 31.01.2022

Sendes til: valg@eurasierklubben.no

Kandidater som er på valg:

Leder 2 år

Ett Styremedlem 2 år

Ett Varamedlem 2 år

Leder valgkomite 1 år

To medlemmer valgkomite 1 år

Ett varamedlem valgkomite 1 år

Revisor 1 år

Vara revisor 1 år

Styret 08.12.2021