Årsmøte 2020 Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland

I henhold til Norsk Eurasierklubb Lokalavdeling Østland sine vedtekter skal årsmøte avholdes innen 01.februar 2021.
Dato og sted vil bli publisert på en senere dato.

Våre medlemmer har frist til å sende inn forslag til saker og forslag til kandidater til valgene seneste 30.november 2020.
Forslag til saker sendes lokalavdeling@eurasierklubben.no
Forslag til kandidater til valgene sendes til valg@eurasierklubben.no
Vi gjør oppmerksom på at valgkomiteen ikke er beslutningsdyktig, og kandidatene som stiller til valg må ha sagt seg villig til dette før det sendes inn forslag.

Sittende styre i Norsk Eurasierklubb fungerer i dag som interimstyre i Lokalavdeling Østland fram til Årsmøte.
Følgende står på valg:
Leder – 2 år
Nestleder – 1 år
2 styremedlemmer – 1 år
1 styremedlem – 2 år
Varamedlem – 2 år