Årsmøte 2013

Dato for Årsmøte 2013 er satt! Møtet avholdes søndag 10. mars i NKKs lokaler på Bryn. Innkalling vil bli sendt ut senest en måned i forkant av møtet. Hold av dagen!:)
Innkommende saker på være styret i hende senest 31.12.12 på email post@eurasierklubben.no eller pr. post til Norsk Eurasierklubb, Høyendal, 2040 Kløfta