Mentaltesting

MH (Mentalhelse Hund) gir et bilde av hundens mentalitet. Det er en test der hunden skal gjennom ulike momenter for å se dens reaksjoner.  NEK har i flere år arrangert MH.
 
Det er ingen krav til mentaltesting for å godkjennes for avl, men det er interessant og se resultatene for rasen i tillegg til hvert individ. Resultatene skal kunne gi et (best) mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.
 
Mange eiere har tenkt og trodd både det ene og det andre om egen hunds reaksjon på de forskjellige elementer. Heldigvis har de fleste blitt positivt overrasket.