K-test

Hva er en K-test?

Formålet med en K-test (Karakter-test) er å teste hundens tilgjengelighet, nervekonstitusjon samt skuddfasthet.

Gjennomføring av prøven:

De påkjenningene hunden utsettes for under en K-test skal ikke være større enn den normalt møter i samfunnet. Kravet er at hunden skal tåle slike påkjenninger på en tilfredsstillende måte. Hunden skal gjennom testen føres i en minst 1,5 meter lang, løst hengende line.

Prøven består av 5 momenter:

1. Tilgjengelighetsprøven

Hunden skal konfronteres med personer som er fremmed for den, og bør spontant og uten redsel eller aggressivitet, søke kontakt med de fremmede personene.

2. Passiv figurant

Hunden skal passere en tildekket, passiv, sittende figurant.

3. Nervekonstitusjonsprøven

Hunden utsettes for en form for naturlig forekommende «skrammel», noe som faller ned på en blikkplate. Forstyrrelsen kommer fra siden når hunden passerer. Den skal kunne registrere hvor lyden kommer fra, og innen rimelig tid gå frem til «skrammelet» og være villig til å undersøke hva som har hendt, uten å være redd eller oppjaget.

4. Visuell påvirkning

Plutselig tilsynekomst av en figurant som beveger seg raskt på skrå foran, og videre fra hunden. Maks. 5 meter avstand.

5. Skuddprøve

Prøve av hundens skuddfasthet skjer med skuddløsning fra 9mm startpistol. Det kan avfyres både enslige skudd, og skudd i serier. De to obligatoriske skuddene skal ha rekkefølgen aktivitet og deretter passivitet. Avstand fra skytter til hund skal ved skuddløsning være minimum 25 meter.

Deltakelse:

Hunder som er registrert i NKK eller i et register anerkjent av NKK har rett til å kunne delta. Hunden må ha fylt 10 mnd. Hunden kan kun testes en gang ved samme arrangement, og maks. 3 ganger totalt.

Tisper med løpetid:

Tisper med løpetid kan gis anledning til å delta på prøven. Tispen får da ikke adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt tillatelse til dette. Hundefører plikter å melde fra til arrangøren hvis tispen har løpetid!

Påmelding:

Meld på via terminlisten til NKK