Varamedlem

Vi beklager å meddele at Trude Svarttjønneng har valgt å trekke seg fra styret.
Ingen kommentarer utover dette.

Per Oskar Urdahl
Fung. leder