Vil du være med og gjøre en forskjell?

 
På årsmøtet i mars 2017 skal det velges nye medlemmer til klubbens styre og valgkomité, samt revisor og vararevisor for klubben. Revisor og vararevisor bør ha kunnskap om og erfaring med regnskapsførsel. De andre vervene krever ingen tidligere erfaring, kun at du har tid og lyst til å gjøre en innsats for klubben. Høres dette ut som noe for deg, eller noen du kjenner, så send forslaget ditt til valgkomitéen.
 
Følgende verv står på valg for 2 år:
· Nestleder 2 år
· Styremedlem 2 år
· Styremedlem 2 år
 
Følgende verv for 1 år:
· Varamedlem 1 år
· Revisor 1 år
· Vararevisor 1 år
· Valgkomite (bestående av 1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem)
 
Forslag må være valgkomitéen i hende innen 31.desember
Forslag til kandidater kan sendes til: valg@eurasierklubben.no
Mvh Valgkomitéen