Lokalavdeling Østland

Vi minner om frist for innsending av saker og forslag til kandidater for styreverv i NEK Lokalavdeling Østland til årsmøtet i 2018.

Husk å sende inn dine forslag til valg@eurasierklubben.no innen fristen den 30. november