Rallylydighet

Hva er rallylydighet?

Rallylydighet er en hundesport som oppstod i USA. I 2005 ble Norsk rallylydighetsklubb dannet og i 2013 ble sporten godkjent av NKK.

I rallylydighet går eier og hund en bane sammen i en bestemt rekkefølge. Banen består av 15-22 skilt med øvelser som består av ulike kombinasjoner av kommandoer basert på lydighet, agility og freestyle. Det finnes per idag totalt 72 godkjente skilt med forskjellige kommandokombinasjoner. I en konkurranse gjelder det derfor å holde fokus på å huske betydningen av hvert enkelt skilt siden hele banen skal gjennomføres innenfor en maksimumstid (3 min).

Som i agility er banene nye for hver gang, slik at man aldri vet hvilke kombinasjoner som kommer. Alle har derimot en kort briefing av banen rett i forkant av konkurransen innen sin klasse.

Hver enkelt ekvipasje starter med 200 poeng og blir trukket etterhvert på feil eller om man må repetere kommandoer og/ eller øvelser. Poengtrekkene beregnes utfra dommerens observasjoner og en offisiell trekktabell.

Det konkurreres offisielt i fire klasser (Klasse 1, 2, 3 og Elite). Etter hvert som man kommer oppover i klassene kommer det flere skilt med høyere vanskelighetsgrad og kriteriene for gjennomføring øker.

Hovedfokuset til rallylydighet ligger på glede, samspill og gode holdninger. Eier/handler har derfor lov til å rose og oppmuntre hunden så mye han eller hun vil under konkurransen. Så lenge ros og oppmuntringen ikke grenser til «snik-innføring» av ekstra kommanoer underveis i løpet. Sporten passer veldig godt for alle hunder og hundeførere!

For de som er interesserte å finne ut mer, sjekk Norsk Rallylydighetsklubb sin nettside.

NEKs offisielle Rallylydighetsstevne 2015

Høsten 2014 tok NEK Rogalandsavdelingen initiativ til å søke om Norsk Eurasierklubb sitt første offisielle Rallylydighetsstevne i Norge. Stevnet ble godkjent NKK og  avholdt 18 april 2015 i leide lokaler i Stavanger. Stevnet ble avholdt med god dugnadsånd blant en gjeng fra klubben sine lokale medlemmer.

I og med at dette var et nytt initiativ fra NEK, avholdt vi kun et enkeltstevne og det var totalt 18 påmeldte ekvipasjer til den offisielle delen av stevnet.

Det var 4 startende Eurasier-ekvipasjer den dagen, hvor de fleste gjorde sin debut på et rallylydighetsstevne.

Vi er allerede igang med planlegge stevne i 2016. Dersom andre distrikter kan tenke seg å arrangere stevne fremover, ta gjerne kontakt med NEK Rogaland (Jorunn Skjæveland, Elisabeth Berg, Jane Barka og Birgit Espeland) for råd og tips om planlegging og gjennomføring: