Valgkomitéen

Etter årsmøtet som ble avholdt 20.mars2016 og det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt 31.august, består Valgkomitéen av følgende personer:

Leder: Børre Lien Hansen

Medlem: Monica Normanseth

Medlem: Trude Arnesen Svarttjønneng

Vara-medlem: Anne-Grete Rønningsbakk

Valgkomitéen skal legge frem kandidater for årsmøtet for verv som står til valg, og velges for ett år av gangen. Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen er 31. desember hvert år.

valg@eurasierklubben.no