Valgkomitéen

Etter årsmøtet som ble avholdt 26.mars2017 består Valgkomitéen av følgende personer:

Leder: Børre Lien Hansen

Medlem: Geir Heggelund

Medlem: Anita Forberg Steen

 

 

Valgkomitéen skal legge frem kandidater for årsmøtet for verv som står til valg, og velges for ett år av gangen. Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen er 31. desember hvert år.

valg@eurasierklubben.no