Styret avdeling Østlandet

NORSK EURASIERKLUBB AVDELING ØSTLANDET

Opprettet 10 april 2014.

Les lokalavdelingens vedtekter.

Årsmøte for 2017 ble avholdt:

31. januar 2018 på Myklagard

Protokoll fra årsmøtet finner du her

STYRET BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER:

Nestleder:
Trond Liljedahl
Mail: lokalavdeling@eurasierklubben.no 
Tlf: 402 42 952

Styremedlem:

Styremedlem:

Valgkomité:
Lokalavdelingen har samme valgkomité som Styret i Norsk Eurasierklubb

Ønsker du å bli medlem i Norsk Eurasierklubb lokalavdeling Østlandet og ha stemmerett på årsmøtet, send oss en mail: lokalavdeling@eurasierklubben.no. Dette har ikke noe å si i forhold til stemmerett på Norsk Eurasierklubb sitt årsmøte – du vil fremdeles være medlem begge steder.

  • Fristen for å komme med saker til styret er 30.november hvert år.