Styret avdeling Østlandet

NORSK EURASIERKLUBB AVDELING ØSTLANDET

Opprettet 10 april 2014.

Les lokalavdelingens vedtekter.

Årsmøte for 2016 ble avholdt:

Dato: 30. januar 2016
Tid: kl. 16.00
Sted: Garder kurs og konferansesenter
Adresse: Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen

Ekstraordinært årsmøte fant sted på Kongsvinger 29.06.2017

STYRET BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER:

Leder:
Carina Tilley
Mail: lokalavdeling@eurasierklubben.no 
Tlf: 97 08 48 30

Nestleder:
Trond Liljedahl
Tlf: 402 42 952

Styremedlemmer:
Hanne Holmbro

Tove-Mette Korsmo

Styremedlemmer:
Beate Aurbekkholen
Tlf: 922 63 513

Varamedlem:
Øyvind Wangen

Valgkomité:
Lokalavdelingen har samme valgkomité som Styret i Norsk Eurasierklubb

Ønsker du å bli medlem i Norsk Eurasierklubb lokalavdeling Østlandet og ha stemmerett på årsmøtet, send oss en mail: lokalavdeling@eurasierklubben.no. Dette har ikke noe å si i forhold til stemmerett på Norsk Eurasierklubb sitt årsmøte – du vil fremdeles være medlem begge steder.

  • Fristen for å komme med saker til styret er 30.november hvert år.