Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift. Styret består etter årsmøtet 2017 av følgende medlemmer:

Styreleder: 
Maria Beluga | leder@eurasierklubben.no | 993 57 099

Nestleder: 
Kristian Folkedal Størsethnestleder@eurasierklubben.no | 906 00 592

Varamedlem / webmaster:
Synne Broch Almqvist | webmaster@eurasierklubben.no | 934 22 848

Styremedlem:
Terje Giskeødegård Balsnes

Styremedlem:
Silje Einarsen

Varamedlem:
Beate Aurbekkholen

Kasserer:
Ekstern – Anita Forberg Steen