Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift, og følger bl.a tiltaksplanen som er forankret i resultatene fra medlemsundersøkelsen 2017.


Styret består etter årsmøtet 2018 av følgende medlemmer:

Styreleder: 
Kristian Folkedal | leder@eurasierklubben.no | 90600592

Nestleder: 
Per Oskar Urdahl| nestleder@eurasierklubben.no | 91344532

Styremedlem/sekretær:
Silje Einarsen | sekretaer@eurasierklubben.no  | 415 54 857

Kasserer:
Kim Tilley | okonomi@eurasierklubben.no | 911 08 004