Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift. Styret består pr dags dato (2016) av følgende medlemmer:

 

maria

Styreleder:

Maria Beluga | leder@eurasierklubben.no | 993 57 099

 

 

Kristian

Nestleder:

Kristian Folkedal Størsethnestleder@eurasierklubben.no | 906 00 592

 

 

 

Heidi

Styremedlem /vara-kasserer:

Heidi Jorem Sollien | kasserer@eurasierklubben.no | 400 41 646

 

 

 

MarleneSekretær / redaktør i NEK Nytt:

Marlene Wilhelmine Jensen | sekretaer@eurasierklubben.no | 934 93 077

 

 

Siv Merethe NybakkStyremedlem:

Siv Merethe Nybakk | medlem@eurasierklubben.no | 476 53 445

 

 

 

 

SynneVaramedlem / webmaster:

Synne Broch Almqvist | webmaster@eurasierklubben.no | 934 22 848

 

 

 

Kasserer:
Ekstern – Anita Forberg Steen
Vara-kasserer: Heidi Jorem Sollien