Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift, og følger bl.a tiltaksplanen som er forankret i resultatene fra medlemsundersøkelsen 2017.


Styret består etter årsmøtet 2018 av følgende medlemmer:

Styreleder: 
Foreløpig ingen leder@eurasierklubben.no |

Nestleder: 
Foreløpig ingen nestleder@eurasierklubben.no | 

Styremedlem/sekretær:
Silje Einarsen | sekretaer@eurasierklubben.no  | 415 54 857

Kasserer:
Ann-Vigdis Strand  | okonomi@eurasierklubben.no | 92815179