Styret

Styret er ansvarlig for Norsk Eurasierklubbs daglige drift, og følger bl.a tiltaksplanen som er forankret i resultatene fra medlemsundersøkelsen 2017.


Styret består etter ekstraordinært årsmøte 2018 av følgende medlemmer:

Styreleder: 
Kim Michael Tilley 

Nestleder: 
Anette Bakker 

Styremedlem:
Linda Kjerland

Styremedlem:
Maria Karlsen

Kasserer:
Laura Camilla Størseth

Mail: post@eurasierklubben.no