Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte vil finne sted i NKK sine møtelokaler i Oslo, 22.mai kl 19.  Innkalling, innstilling og stemmeseddel er sendt ut per e-post til medlemmer. Har du ikke mottatt e-post må du sende en beskjed til post@eurasierklubben.no asap.  Forhåndsstemmer må være poststemplet senest 12.mai.