Frist for innsending av saker/kandidatforslag

Husk fristen for innsending av saker og forslag til kandidater til Norsk Eurasierklubb sitt årsmøte 18.mars 2018. Fristen er 31. desember 2017!

Send forslag til kandidater til: valg@eurasierklubben.no
Send årsmøtesaker til: post@eurasierklubben.no
NB! Gjelder saken din en lovendring må paragrafen og forslag til ny lovtekst sendes inn.

VALG:
Følgende styreverv står på valg (for 2 år):
– Styreleder
– Styremedlem
– Varamedlem

Valgkomité (velges for 1 år):
– Leder
– 2 medlemmer
– 1 varamedlem

Årsmøtet holdes 18.mars. Informasjon om sted og tid annonseres senere