Ekstraordinært årsmøte 22.mai

Norsk Eurasierklubb og lokalavdeling Østland innkaller til ekstraordinært årsmøte med valg av ny nestlederkandidat til styret i Norsk Eurasierklubb og valg av ny leder til lokalavdeling Østland.
 
Dato for ekstraordinært årsmøte er satt til den 22. mai 2017. Vi vil sende ut ekstraordinære årsmøtepapirer med mer informasjon om tidspunkt og sted når dette er klart.
 
Alle som har forslag til kandidater kan sende en e- post til klubbens valgkomité: valg@eurasierklubben.no .
 
Frist for innsending av forslag til kandidater til nestledervervet i styret i NEK er den 21. april 2017, mens frist for å sende inn forslag til kandidater til ledervervet i lokalavdeling Østland er den 23. april 2017.