Årskonkurranse

Hvert år kåres (fjor)årets aktive Eurasier og utstillingseurasier. Dette er en uformell kåring, og vi oppfordrer alle til å sende inn resultatene på sine hunder. 
 
Årskonkurransen for 2016 har fått oppdatert både kategorier og beregningsregler. I år har vi gjort det slik at junior- og unghundklasse i årets utstillingseurasier går i samme klasse; årets utstillingseurasier – junior. For årets aktive eurasier har vi inkludert kurs, her kan man ta med alle kurs man har deltatt på, i tillegg til maksimum 5 stevner/konkurranser. Vi har også inkludert en ny kategori; Årets barn og hund, for aktive barn som driver med utstilling eller andre aktiviteter.
 
Beregningsreglene har også blitt oppdatert, og styret takker for alle innspill som har kommet inn fra medlemmer. Styret har prøvd etter beste evne å ta hensyn til forslagene som har kommet inn denne gangen, og har kommet frem til reglene som ligger ute sammen med skjemaene for innsending. 
 

Det er kåring i disse klassene:

  • Årets valp
  • Årets junior
  • Årets voksen
  • Årets veteran
  • Årets aktive eurasier
  • Årets oppdretter
  • Årets barn og hund

For at styret i Norsk Eurasierklubb skal kunne gjøre en rettferdig bedømming, er det viktig at alle som sender inn kandidater sender inn så mye info som mulig av oppnådde resultater/titler i året som har gått på den klassen hunden har deltatt i.

Ved innsending av resultater må du legge ved navn og bilde av hunden, navn, adresse og poststed på eier (i tilfelle hvis diplom/premie må sendes).

Skjema

Frist for innsending er 01.mars 2017


Oversikt resultater

 


Siden utstillingsåret 2007 er det blitt delt ut pris til “Årets utstillingseurasier” og “Årets utstillingseurasier valp.”

Siden 2012 deles det også ut pris til ”Årets aktive Eurasier”. Det er mange Eurasiere som driver med andre ting enn utstilling, for eksempel lydighet, spor og agility, og da er det jo bare rett og rimelig at også disse skal få muligheten til å konkurrere om en pris.

For å delta i kåringen, må eier av hunden være medlem av Norsk Eurasierklubb hele gjeldende år – dvs. man må være registrert som medlem pr. 01.01. det aktuelle året og fremdeles være medlem ved utgangen av året. Har man kjøpt sin Eurasier inneværende år, kan man delta i kåringen “Årets utstillingseurasier valp”, så lenge man har meldt seg inn i klubben i løpet av inneværende år, dog senest innen 1. juli.

Eier må selv sende inn liste over resultatene for å kunne delta i konkurransen.

Beregning av poeng:

Årets utstillingseurasier

For hunder over 9 måneder, teller poeng fra maksimum 5 offisielle utstillinger. Også utstillinger i andre land enn Norge. For detaljert poengoversikt, se beregningsregler.

Årets utstillingseurasier valp

For valper under 9 måneder, teller poeng fra maksimum 5 valpeshow. Også valpeshow i andre land enn Norge. Valper telles med samme poengsum som voksne, men helsepoeng teller ikke med.

Årets aktive Eurasier

I denne kategorien teller resultater fra alle offisielle konkurranser (med unntak av utstilling). Poeng fra maksimum 5 konkurranser teller med.

Deltakelse gir også poeng, så ikke nøl med å sende inn skjema selv om det ikke ble noen plassering!

En hund kan delta i alle tre kategorier samme år dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dette kan f. eks være tilfellet dersom hunden fyller 9 måneder i løpet av året og har deltatt på både valpeshow og vanlige utstillinger, eller dersom man driver med både utstilling og f. eks lydighet eller spor.

Helsepoeng og mentaltest (MH, K-test el.l.) teller hvert år etter at undersøkelsen/testen er foretatt, og inngår i poengberegningen for både “Årets utstillingseurasier” og ”Årets aktive Eurasier”. Det gis ikke helsepoeng i kategorien ”Årets utstillingseurasier valp”.